Podmínky použití

1. Disclaimer
Potvrzujete a souhlasíte, že vaše používání těchto stránek je na vaše vlastní riziko. Souhlasíte s tím, že stránky a veškerý její obsah, včetně všech služeb, jsou poskytovány "jak jsou" a "se všemi chybami".
Mosca Bruno c. S.r.l. také může svobodně upravovat obsah webu kdykoli, bez předchozího upozornění.
Mosca Bruno c. S.r.l. tedy neposkytuje žádné záruky, a to výslovně uvedené nebo předpokládané, týkajících se a včetně těchto obsahů, bez jakéhokoliv omezení, zákonnosti, vlastnického práva, prospěchu nebo vhodnosti pro určitý účel nebo užití.
Mosca Bruno c. S.r.l. nezaručuje, že web je kompatibilní s vaším vybavením, bez chyb nebo virů, červů, nebo "Trojských koní". Firma Mosca Bruno c. S.r.l není odpovědná za škodu způsobenou v důsledku těchto destruktivních prvků.

Potvrzujete a souhlasíte, že firma Mosca Bruno c. S.r.l. není zodpovědná za:
I. za škody způsobené z nedbalosti firmy Bruno c. S.r.l. nebo za škody vyplývající z tohoto serveru, jakož i za ztrátu na výdělku, za prodělky, za náhodné či následné škody nebo jiné částečné nebo celkové škody, přímé či nepřímé;
II. za poruchy v použití materiálů nebo služeb na tomto webu, počítače nebo uživatele zařízení.
Firma Mosca Bruno c. S.r.l. není v žádném případě zodpovědná za obsah a služby na webových stránkách, na které může uživatel přistupovat prostřednictvím tohoto webu.
Při přístupu na další webové stránky nezapomeňte, že jsou nezávislá od stránek Mosca Bruno c. S.r.l. že tato firma nemá žádnou kontrolu nad obsahem. Kromě toho existence hypertextového odkazu (link) na jiný web neznamená schválení či přijetí zodpovědnosti firmy Mosca Bruno c. S.r.l. pro obsah nebo používání těchto stránek, a to i částečné nebo nepřímé.
Mosca Bruno c. S.r.l. navíc nezodpovídá v žádném případě za kvalitu služeb připojení uživatele sloužící k připojení k síti a k připojení k webu pro využívání služeb, která jsou v něm k dispozici. Mosca Bruno c. S.r.l. nemůže v žádném případě nést odpovědnost za stálou dostupnost telefonních linek a zařízení, které používáte pro přístup k tomuto webu.
Mosca Bruno c. S.r.l si vyhrazuje právo omezit, zakázat, pozastavit nebo ukončit přístup k této webové stránce a jeho služeb, a to kdykoli a bez předchozího upozornění.

2. Omezení odpovědnosti
FIRMA MOSCA BRUNO C. S.R.L. NENÍ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÁ, A TO VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NA NEDBALOST, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY S HYPERTEXTOVÝM ODKAZEM A TO VČETNĚ A BEZ OMEZENÍ NAPŘÍKLAD ŠKODY ZA ZTRÁTU ZISKU NEBO OBRATU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO PROFESNÍ ČINNOST, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT NA UŽIVATELOVĚ POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO JINÉHO SYSTÉMU. TOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ URČENO K OBCHÁZENÍ ZÁKONEM PŘEDEPSANÝCH POŽADAVKŮ ANI KE ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI V PŘÍPADECH, KTERÁ NELZE VYLOUČIT PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ.

3. Copyright
Obsah kódu skriptu na webu, grafika, texty, tabulky, obrázky, zvuky a všechny ostatní informace k dispozici v jakékoli formě jsou chráněny podle právních předpisů vztahujících se k vynalézavosti díla.
Obsah stránek jsou chráněny autorskými právy (copyright) vlastněny firmou Mosca Bruno c. S.r.l., všechna práva vyhrazena. Některé části webu mohou však obsahovat obrázky nebo texty, ke kterým se vztahuje "copyright" ve vlastnictví příslušných poskytovatelů. Každý produkt společnosti uvedené na tomto webu jsou ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků či držitelů a je chráněn patenty a autorskými právy poskytnutými nebo registrovanými příslušnými orgány.
Jakákoli forma odkazu na tento web vložena třetími stranami nesmí poškodit obraz a činnosti firmy Mosca Bruno c. S.r.l.
Je zakázáno na cd. deep linking, který není transparentní, použití částí webu na internetových stránkách třetích stran.
Jakékoliv porušení těchto ustanovení s vyjímkou výslovného písemného oprávnění bude stíháno příslušným civilním a trestním soudním řízením.

4. Tato smlouva se řídí zákony platnými v Itálii. Uživatel přijímá výhradní jurisdikci italského soudce ve všech sporech, které vzniknou nebo souvisí s používáním tohoto webu. Používání této webové stránky je zakázáno pod jakoukoliv jurisdikcí, která je bez účinného uplatňování všech podmínek použití, podmínek a poznámek této webové stránky a tohoto dokumentu, včetně tohoto odstavce.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.