Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobních údajů tohoto webu
Důvody následujícího upozornění

Tato stránka popisuje správní postupy webu týkající se zpracování osobních údajů uživatelů, kteří ji konzultují.

Toto oznámení je k dispozici dle čl. 13 legislativního dekretu č. 196 / 2003 ve věci ochrany osobních údajů těm, kteří spolupracují s webovými službami firny Mosca Bruno S.r.l., přístupné elektronicky na adresách:
http://www.moscabruno.eu a http://www.moscabruno.com odpovídající úvodní stránce oficiálního síta firmy Mosca Bruno s.r.l.
Toto prohlášení se týká pouze webových stránek firmy Mosca Bruno s.r.l. a ne jiných webů, které může uživatel konzultovat prostřednictvím odkazů. Informace je založena na doporučení č. 2/2001, kde evropské úřady pro ochranu osobních údajů sdružené ve skupině podle čl. 29 směrnice č. 95/46/ES, dne 17. května 2001 přijaly a identifikovaly některé minimální požadavky pro shromažďování osobních údajů on-line, a to zejména postupy, časy a povahu informací, které musí uživatel zadat správci údajů při jeho připojení na webové stránky, bez ohledu na účel připojení.
Doporučení a souhrnný popis účelu lze nalézt v oficiálních stránkách ručitele pro ochranu osobních údajů.

Provozovatel a správce zpracování dat
Po konzultaci tohoto webu mohou být zpracovany údaje identifikovaných nebo identifikovatelných osob. Provozovatel je pan Mosca Bruno. Správce údajů pro jejich zpracování je firma Mosca Bruno S.r.l. se sídlem ve Via del Macello č. 25-39100 Bolzano.

Místo zpracování dat
Zpracování operací souvisejících s webovými službami této stránky probíhá na výše uvedeném sídle firny Mosca Bruno s.r.l a jsou zpracovány pouze technickými pracovníky této kanceláře zodpovědnými za zpracování, nebo pověřenými osobami zodpovědnými za občasnou údržbu.
Nebudou oznámena nebo šířena žádná data pocházející z webové služby. Osobní údaje poskytnuté uživateli z odesláných informativních materiálů (DVD, zprávy, odpovědi na otázky, atd.) jsou používány s jediným účelem poskytnutí nebo provedení požadované služby a jsou sdělovány třetím stranám pouze v případě, že je to pro tento účel nezbytné.

Typy zpracovaných dat
• Navigační datapočítačových systémů
Navigační datapočítačových systémů a softwaru a postupy používané k provozu této webové stránky mohou získat během normálního provozu některé osobní údaje, jejichž přenos je implicitní ve využívání internetových komunikačních protokolů.

Tyto informace nejsou shromažďovány pro přiřazení k identifikaci zúčastněné strany, ale ze své podstaty mohou prostřednictvím rozpracování a sdružení s daty v držení třetí strany umožnit indentifikaci uživatelů. . Do této kategorie dat se zahrnují adresy IP nebo názvy doménu počítačů používaných uživately připojeních k sítu, adresy v notaci URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, metoda použitá při odesílání požadavku na server, velikost souboru, získaný číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšné provedení, chyba, atd.) a další parametry týkající se operačního systému a prostředí počítače uživatele.
Tyto údaje se používají pouze k získání anonymní statistické informace užití webu a kontrolují jeho správnou funkci a jsou odstraněn ihned po zpracování. Údaje by mohly být použity k ujasnění zodpovědnosti hypotetických informačních trestných činů při poškození webu: Kromě této možnosti, údaje na webu nepřetrvávají déle než sedm dní.

• Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem
Údaje dobrovolně poskytnuté uživatelem,explicitní a dobrovolné e-maily odeslány na adresy uvedené na těchto stránkách přináší následné získání adresy odesílatele, nutné pro odpověď na jeho požadavky a eventuelně získání dalších vyplněných osobních údajů. Konkrétní souhrny budou postupně hlášeny nebo zobrazeny na stránkách webu s předurčením pro zvláštní služby na požádání.

Cookies
Žádné osobní údaje uživatele nejsou záměrně získány z webu. Nejsou používány soubory cookie pro přenos osobních informací, nejsou používány trvalé soubory c.d. cookie jakéhokoliv druhu nebo systémy pro sledování uživatelů. Použití souborů cookie z relací c.d., (které nejsou trvale zaznamenány na počítači uživatele a při zavření prohlížeče zmizí) je přísně omezeno pro přenos identifikátorů relace (skládající se z náhodných čísel generovaných serverem) nezbytné pro umožnění bezpečného a efektivního průzkum webu. Soubory relací cookie, které jsou použity v tomto webu, nepoužívají jiné techniky potenciálně ohrožující soukromí uživatelů a neumožňují získání osobních identifikačních údajů uživatele.

Volitelné poskytování údajů
S výjimkou, jak specifikováno pro navigační data, uživatel poskytuje dobrovolně své osobní údaje obsažené ve formuláři žádosti pro firmu Moska Bruno c. S.r.l. nebo uvedené v kontaktech kanceláře při žádosti o zaslání informativních materiálů nebo jiných forem komunikace. Jejich chybějíci uvedení může zahrnovat nemožnost získat požadované. Pro úplnost je třeba poznamenat, že v některých případech (nikoli jako předmět běžné správy tohoto webu) firma Mosca Bruno c. S.r.l., může požadovat zprávy a informace podle článku 157 d.lgs. n. 196/2003, za účelem kontroly zpracování osobních údajů. V těchto případech odpověď je povinná s možností správní sankce.

Metody zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány pomocí automatizovaných nástrojů na dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů, pro které byly shromážděny.
Zvláštní bezpečnostní opatření jsou pozorovány pro zabránění ztráty dat, nezákonné nebo nesprávné použití a neoprávněný přístup.

Uživatelská práva
Subjekty, kterých se osobní údaje týkají, mají právo kdykoli získat potvrzení o jejich existenci či opačně, jejich obsah a původ, ověřit jejich správnost nebo požádat o jejich integraci, aktualizaci nebo opravu (článek 7 d.lgs. n. 196/2003). Podle téhož článku mají právo požádat o zrušení, přeměnu do anonymní podoby či zablokování údajů zpracovávaných protiprávně, stejně jako v každém případě, odmínnout z legitimních důvodů jejich zpracování.

Požadavky zaslat na adresu:
Mosca Bruno & C. S.r.l.
Via del Macello n.25
I-39100 Bolzano

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.